Poñamos PUNTO FINAL á Violencia de xénero.

DIGAMOS NON.
Poñamos Punto Final á Violencia de xénero.
On noso club apoia e colabora na loita pola tolerancia, igauldade e a non violencia no deporte e na vida.